Histopatološka dijagnostika
Published undefined

MC-RS-00054

Svake godine, kod više od 14 miliona ljudi širom sveta se dijagnostikuje karcinom; ovaj broj će najverovatnije narasti preko 21 milion do 2030. Brza i pouzdana dijagnostika povećava šanse za preživljavanje miliona ljudi obolelih od karcinoma, što znači da je personalizovana dijagnoza ključna u borbi protiv ove smrtonosne bolesti.

Kao inovativna dijagnostička kompanija, pružamo sveobuhvatna rešenja za patološke laboratorije, uključujući i automatizovane mašine za bojenje, portfolio od preko 250 testova za dijagnostiku i prediktivnu upotrebu i podršku na polju digitalizacije.

Revolucionarna dijagnoza karcinoma - od “Ventana medicinskih sistema” do Roche-a.

Kompaniju je kao “Ventana medicinski sistemi” osnovao, 1985. godine, patolog dr Thomas Grogan sa Univerziteta u Arizoni. Nju je kupio Roche 2008. godine. Danas proizvodi kompanije “Ventana” doprinose ukupnom i sveobuhvatnom portfoliju Roche Tkivne dijagnostike, pružajući tehnološki napredna i potpuno automatizovana rešenja, praveći veliki iskorak u dijagnostikovanju karcinoma širom sveta.

Pioniri personalizovanog zdravstva

Zdravstvenu negu pacijenata poboljšavamo primenom visokokvalitetnih testova koji identifikuju pacijente koji će pozitivno odgovoriti na određene ciljane terapije. Kroz Companion Diagnostics kombinujemo preciznu dijagnozu sa ciljanim i odgovarajućim lečenjem dostupnim svakom pacijentu. Sarađujemo sa Roche Farmom, kao i sa drugim farmaceutskim kompanijama, u cilju razvijanja prediktivne dijagnostike koja će pacijentima pružiti personalizovane mogućnosti lečenja, kao što su imunoterapije koje mobilišu imunološki sistem tela da cilja i ubije ćelije raka.

Kao entuzijasti u potrazi za najsavremenijim dijagnostičkim rešenjima, stalno unapređujemo svoje proizvode i proširujemo ponudu zahvaljujući kojoj oblikujemo budućnost ove oblasti medicine.

Deo serijala
Dijagnostika - Poslovne oblasti
Pogledajte pregled serije

please be aware that you are leaving this website.