Molekularna dijagnostika
Published undefined

MC-RS-00054

Sinergija dijagnostike i lečenja

Kao pioniri PCR (Polymerase chain reaction) tehnologije, pridajemo veliku važnost kvalitetu dijagnostičkih i naučnih istraživanja.

Roche Dijagnostika molekularni sistemi i testovi koriste se u različitim poljima dijagnostike:

  • Skrining davalaca krvi

  • Virološka i mikrobiološka dijagnostika

  • HPV skrining

  • Testovi za otkrivanje mutacija gena, koji se koriste u onkologiji

  • Brza molekularna dijagnostika respiratornih patogena, koja se vrši kod pacijenta, uz krevet, na bolničkim odeljenjima

Deo serijala
Dijagnostika - Poslovne oblasti
Pogledajte pregled serije

please be aware that you are leaving this website.