Point of Care dijagnostika
Published undefined

MC-RS-00054

Cilj Roche Dijagnostike je da pomogne i zdravstvenim radnicima i pacijentima da postignu optimalne kliničke i zdravstveno-ekonomske ishode dostupnošću pouzdanih, sveobuhvatnih, jednostavnih dijagnostičkih rešenja koja pružaju trenutni pristup rezultatima. Na taj način omogućavaju brže odluke o lečenju - u bolnici ili van nje.

Point of Care nudi rešenja za ispunjavanje kliničke potrebe za brzim pristupom tačnim rezultatima testova - na ekranu uređaja, u elektronskim evidencijama o zdravstvenoj zaštiti, na monitoru bolničkog odeljenja, na računaru kliničara i pacijenta.

Deo serijala
Dijagnostika - Poslovne oblasti
Pogledajte pregled serije

please be aware that you are leaving this website.