Karcinom mokraćne bešike
Karcinom mokraćne bešike je 6-ti najčešći karcinom kod muškaraca i 17-ti po učestalosti karcinom kod žena.
Šta je karcinom mokraćne bešike?

Karcinom mokraćne bešike predstavlja abnormalni rast ćelija u sluznici bešike. Razlikujemo tri najčešća tipa:

Urotelijalni karcinom – takođe poznat kao karcinom tranzicijskog epitela, koji se razvija u ćelijama sluznice mokraćne bešike. Daleko je najčešći tip te se javlja u 90% slučajeva ove vrste karcinoma.

Skvamocelularni karcinom – nastaje od skvamoznih ćelija, takođe u sluznici mokraćne bešike. Javlja se u 4% slučajeva.

Adenokarcinom – takođe nastaje u sluznici mokraćne bešike, ali iz žlezdanih (glandularnih) ćelija. Javlja se u 2% slučajeva.

Najčešći simptomi karcinoma mokraćne bešike:
Brzina je ključna

Kod gotovo 50% karcinoma mokraćne bešike dijagnoza se postavi u ranom, ne-mišićno invazivnom stadijumu (stadijum 0-I), što znaći da se ćelije karcinoma nalaze samo u sluznici bešike. Kao i sa svim ostalim karcinomima, rana dijagnoza znatno poboljšava ishode lečenja i šanse za preživljenjem.

Približno trećina slučajeva bude dijagnostikovana tek kada se karcinom već proširio dublje u zid bešike, odnosno u mišićno invazivnom stadijumu (stadiumj II i III). U ostalim slučajevima karcinom se detektuje tek u odmaklom stadijumu kada se već proširio na okolne organe i tkiva – metastatski stadijum (stadijum IV).

Razlika među polovima

Iako se tri četvrtine slučajeva karcinoma mokraćne bešike javlja kod muškaraca, ženama karcinom mokraćnog mjehura često bude dijagnostikovan tek u uznapredovalom stadijumu bolesti (stadijum III-IV). Razlog za to može biti neadekvatno tumačenje prvih simptoma bolesti, koji se često preklapaju sa simptomima infekcije mokraćne bešike, koja se češće javlja kod žena.

Ukoliko se dijagnoza postavi u VI stadijumu bolesti, petogodišnje preživljavanje kod žena iznosi 15% u poređenju sa 27% kod muškaraca. U suštini, žene imaju niže petogodišnje preživljavanje u poređenju sa muškarcima u svim stadijumima bolesti. Ovo pokazuje da postoji jasna potreba za podizanjem svesti o ranim simptomima karcinoma mokraćne bešike, posebno među ženama.

Nada za budućnost

Konstantna ulaganja u istraživanja biologije tumora i razvijanje i uvođenje imunoterapije je donelo novu perspektivu za određeni broj pacijenata koji boluju od karcinoma mokraćne bešike. Kombinacija rane dijagnoze i novih terapijskih mogućnosti uliva nadu u poboljšanje ishoda lečenja karcinoma mokraćne bešike.

Reference:

 1. Bray et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. Ca Cancer J Clin. 2018;68:394-424.

  *Calculation based on Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for bladder cancer, percentage of global incidence attributed to diagnosis in men

 2. Cancer.Net. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from: https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/introduction/.

 3. NHS. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/bladder-cancer/symptoms/.

 4. Fight bladder cancer. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from: http://fightbladdercancer.co.uk/learn/symptoms.

 5. National Cancer Institute. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html.

 6. Cancer.Net. [Internet; cited 2019 April 5]. Available from: https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/stages-and-grades.

 7. Dobruch J et al. Gender and Bladder Cancer: A Collaborative Review of Etiology, Biology, and Outcomes. Eur Urol. 2016;69:300-310.

 8. Richards K.A et al. Urinary tract infection-like symptom is associated with worse bladder cancer outcomes in the Medicare population: Implications for sex disparities. Int J Urol. 2016;23:42-47.

 9. Nicholson, B. D et al. Bladder cancer in women. BMJ. 2014;348:g2171-g2171.

Karcinom mokraćne bešike je deseti najčešći tip karcinoma. U 2018-oj godini dijagnostikovano je preko 500 000 novih slučajeva, sa nešto više od 200 000 smrtnih slučajeva prouzrokovanih ovom vrstom karcinoma..

Više slučajeva onkologije

Pogledajte detalje o onkologiji

please be aware that you are leaving this website.